• Sieťová (on-grid) FVE 

    Je fotovoltaická elektráreň, ktorá pracuje na princípe spotrebovania okamžite vyrobenej elektrickej energie, prípadný prebytok sa presunie do elektrického bojlera, alebo do iných spotrebičov ktoré vie ovládať wattrouter (podlahové elektrické vykurovanie, obehové čerpadlo, konvektorový ohrievač). Nedostatok dokáže vykompenzovať verejnou elektrickou sieťou.