PRINCÍP FVE:

ČO JE TO FOTOVOLTAIKA?

Technológia fotovoltaických článkov je založená na využívaní fotovoltaického javu.  

KTO VYSVETLIL PRINCÍP FOTOELEKTRICKÉHO JAVU?

V roku 1905 Albert Einstein (1879 – 1955) vypracoval teóriu, podľa ktorej energia nie je v elektromagnetickom vlnení rozložená spojito, ale elektromagnetické vlnenie je tok kvánt, ktoré sú samostatnými fyzikálnymi objektmi. Tieto kvantá elektromagnetického žiarenia dostali názov fotóny.  

Ako funguje FVE 

Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Základom systému je fotovoltaický panel z kremíka. FV panel vyrába jednosmerný elektrický prúd a napätie, ktoré sa pri bežných fotovoltaických elektrárňach (FVE) mení v meniči z jednosmerných veličín na striedavé s hodnotami vyhovujúcimi verejnej sieti 230V/400V 50Hz. Niektoré FV systémy nepoužívajú menič (jednosmerné veličiny/striedavé veličiny), ale používajú meniče DC/DC (jednosmerné veličiny/jednosmerné veličiny). Sú to zväčša systémy určené na ohrev vody. Elektrická energia z takýchto systémov (SOLAR KERBEROS) sa nedá použiť v bežných el. spotrebičoch. Používa sa na ohrev vody, vykurovanie pomocou špirály.

 

Koľko energie vyprodukuje FVE?

Výroba elektrickej energie z FVE závisí od množstva dopadnutého slnečného žiarenia. Nižšie je znázornené koľko dopadne na Slovensko kWh/m2 vyrobenej z panelov ideálne orientovaných na juh pod sklonom 30°.