• Ostrovná (off-grid) FVE 

    Je fotovoltaická elektráreň, ktorá funguje v režime bez elektrickej siete, obsahuje batérie, funguje ako hybridná fotovoltaická FVE, ale s tým rozdielom, že nemá možnosť kompenzácie nedostatku energie z verejnej elektrickej siete. Je vhodné pripojiť generátor elektrickej energie (centrálu) v prípade dlhodobých nepriaznivých svetelných podmienok.
  •